Sibelga Rapport Annuel 2018 De dagelijkse praktijk

De dagelijkse praktijk

De levenskwaliteit op het werk vormt sinds lang een speerpunt van ons HR-beleid. Creativiteit en engagement zijn daar immers onlosmakelijk mee verbonden. Als het op rekruteren aankomt zijn er dan ook geen betere ambassadeurs dan onze eigen medewerkers.

Omdat wij het welzijn op het werk en de aantrekkelijkheid van Sibelga als werkgever voortdurend willen verbeteren, hebben wij dit jaar opnieuw concrete oplossingen getest voor de organisatie van het werk, het verminderen van stress en de mobiliteit.

Ambassador Day

Het voornaamste kanaal voor nieuwe aanwervingen, dat zijn natuurlijk onze medewerkers. Dat is ook logisch, ze doen hun werk graag en kennen de werkomgeving en de carrièremogelijkheden door en door. Als zij een kennis aanbevelen, krijgt ons departement Human resources meer kandidaturen en betere profielen. Om onze ambassadeurs te bedanken en om anderen aan te zetten om hun voorbeeld te volgen, organiseerden we op 18 september een Ambassador Day.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Telewerk uitgetest

Telewerk zorgt voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven en ook voor de mobiliteit in het Brusselse gewest is het een goede zaak. Voordat telewerk in het hele bedrijf wordt doorgevoerd, werd het eerst uitgetest door een honderdtal medewerkers die hun werk vanop afstand kunnen uitvoeren. Zij kregen daarvoor een laptop en aangepaste connecties.

Sibelga Rapport Annuel 2018

De veiligheidscultuur verder uitbouwen

Tot midden augustus konden de medewerkers van Sibelga deelnemen aan sessies Body & Mind,. Die organiseerden we tijdens de lunchpauze om het algemeen welzijn van de medewerkers te verbeteren en te zorgen voor minder stress. Twee opleidingen vormden mee het sluitstuk van deze interne campagne Energize yourself. De line managers leerden tijdens een opleiding hoe ze binnen een team kunnen zorgen voor minder stress. Een tweede opleiding was gericht op de individuele medewerkers.

Aan het einde van het jaar kwamen daar nog workshops bij waarin werd nagedacht over hoe we de veiligheidscultuur binnen Sibelga nog verder kunnen uitbouwen. Bij die workshops waren alle diensten op verschillende niveaus betrokken. Het uitrollen van de resultaten van al dat denkwerk wordt verwacht tegen 2019.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Multimodaliteit in de lift

Het bleek al bij de aanpassing van ons bedrijfsvervoerplan: onze medewerkers nemen steeds vaker de fiets of de moto om naar het werk te komen. We voorzagen al douches en vestiaires en de fietsers konden ook rekenen op een verhoogde tegemoetkoming. Dit jaar hebben we daar nog een vergoeding aan toegevoegd voor dienstverplaatsingen met de fiets. Onze medewerkers kiezen ook meer voor het openbaar vervoer. NMBS- en MIVB-abonnementen werden al volledig terugbetaald, en nu kunnen ze ook via ons intranet tickets voor het openbaar vervoer bestellen voor dienstverplaatsingen. En ons wagenpark blijft niet achter. We installeerden oplaadpunten voor elektrische voertuigen op onze site.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Vrijwilligerswerk / Energy Assistance

Sibelga verleent regelmatig steun aan de verschillende initiatieven van Energy Assistance in de vorm van giften, maar bepaalde collega’s ondersteunen de vereniging ook individueel door op missie te vertrekken, als vrijwilligerswerk, om een school te elektrificeren of fotovoltaïsche panelen aan te brengen op een medische hulppost.

Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018