01

Afdoende resultaten

Als referentiepartner op het vlak van de energietransitie, heeft Sibelga een gerichte expertise ontwikkeld wat gedecentraliseerde energieproductie en energie-efficiëntie betreft.

Een expertise die duidelijk blijkt uit de uitstekende resultaten die dit jaar, zowel op het vlak van realisaties als van performantie, werden geboekt.

Sibelga Rapport Annuel 2018 Afdoende resultaten

Al 34 SolarClick-installaties

In één jaar tijd werden niet minder dan 34 openbare gebouwen in Brussel met fotovoltaïsche installaties uitgerust. Het ging om scholen, zwembaden, rusthuizen, kantoren, ateliers … Dat gebeurde in het kader van het gewestelijke programma SolarClick, dat het Gewest aan Sibelga heeft toevertrouwd. Sibelga werkt daarvoor samen met Leefmilieu Brussel. Die panelen zullen bijna 2 320 000 kWh / jaar produceren, wat neerkomt op het jaarlijkse verbruik van 830 gezinnen. Zo kan de uitstoot van 915 ton C02 vermeden worden. Binnen twee jaar zullen zo’n 150 Brusselse openbare gebouwen uitgerust zijn. Het is de bedoeling het fotovoltaïsche vermogen dat bij de start van het programma (2016) in Brussel was geïnstalleerd, te verhogen tot meer dan 22%.

Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018

NRClick verbetert snel de energie-efficiëntie

Voor 14 sites, verspreid over 8 Brusselse gemeenten, werd dit jaar gebruikgemaakt van het programma NRClick. Dat programma werd door de Brusselse regering opgestart en aan Sibelga toegewezen, in samenwerking met Leefmilieu Brussel. School, gemeentelijke werkplaats, crèche, sportcentrum, cultureel centrum, bibliotheek of commissariaat, overal gebeurden interventies om de energie-efficiëntie van de gebouwen te verbeteren. Meestal lag de focus op de verwarming. Dat zal niet alleen de energiefactuur verlagen, het vermindert ook de CO2 -uitstoot met zo’n 296 ton per jaar.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Naar een breed gedragen 'energiecultuur'

Tijdens twee workshops bracht Sibelga de energieverantwoordelijken en de beheerders van gebouwen van Brusselse openbare instellingen die gebruikmaken van het NRClick-programma samen. Deze workshops waren sterk gericht op participatie. De deelnemers kwamen er meer te weten over energiebeheer, maar door onderling ervaringen uit te wisselen werkten ze ook effectief mee aan de verbetering van de voorziene tools. We willen komen tot een echte energiecultuur binnen de Brusselse instellingen en kunnen de ontwikkeling daarvan zo mee omkaderen.

Sibelga Rapport Annuel 2018

De gewestelijke aankoopcentrale voor energie krijgt vorm

Alle gemeentelijke en paragemeentelijke openbare besturen van het Gewest zijn nu toegetreden tot de aankoopcentrale voor energie die Sibelga beheert. Gemeenten, OCMW’s en politiezones genieten unieke tarieven en hoeven niet langer zelf de procedures voor overheidsopdrachten te beheren. De NRClick Move-software die Sibelga ontwikkelde, maakt het beheer eenvoudiger van de overdrachten van energiecontracten met derden, bijvoorbeeld met de huurders van sociale woningen. Het succes is zo groot dat we het dienstenaanbod uitgebreid hebben. De centrale is er voortaan niet enkel voor de energielevering, maar ook voor oplossingen die te maken hebben met installaties voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en, op termijn, voor onderhoud. Het energiebeheer eenvoudiger en beter maken voor onze partners, daar streven we naar.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Warmte-krachtkoppeling behaalt performantierecord

2018 was een uitzonderlijk jaar voor de warmte-krachtkoppelingsinstallaties die Sibelga beheert: Brugel kende maar liefst 24 120 groenestroomcertificaten toe. Het beste resultaat van de afgelopen 10 jaar. De overname van de dagelijkse exploitatie van het zwembad van Neder-over-Heembeek en de Baden van het Centrum, goed voor een productiviteitstoename van respectievelijk 50% en 27%, vormt bovendien een bevestiging van dat goede beheer.

Sibelga Rapport Annuel 2018