02

Smart, ons streven voor energie

Sibelga heeft dit jaar verder de technologische innovaties geïntegreerd die van de stad een slimmere stad maken. Dan komt niet alleen de energie-efficiëntie ten goede, het bevordert ook de integratie van hernieuwbare energie op de distributienetten.

Sibelga Rapport Annuel 2018 Smart, ons streven voor energie

Het beheer van de meterstanden van de groene meters

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zo’n 4.200 installaties voor gedecentraliseerde elektriciteitsproductie, voornamelijk met fotovoltaïsche panelen. Sinds 1 december is het Sibelga die de productie van groene stroom berekent. Daarnaast stond ze bovendien al in voor de meting, de opname en de validatie van de verbruiksgegevens van meer dan een miljoen gas- en elektriciteitsmeters!

Sibelga Rapport Annuel 2018

Leds voor de openbare verlichting

Het openbareverlichtingspark dat langsheen de gemeentewegen in het Brusselse gewest is geïnstalleerd, bestaat vandaag voor meer dan 95 % uit heel efficiënte lampen. Toch evolueert de samenstelling van dat park. Sibelga zet een volledige transitie in naar ledtoestellen vanaf 2019. Voor verschillende heraanlegprojecten is er al gebruikgemaakt van leds. Een voorbeeld daarvan is het Sint-Gillisvoorplein, waar onze teams met succes 49 ledtoestellen van 4 verschillende modellen installeerden.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Openbare verlichting : meer toestellen, minder verbrui

Het aantal verlichtingstoestellen dat door Sibelga wordt beheerd, neemt jaar na jaar toe. Dat komt doordat er nieuwe openbare wegen worden aangelegd of doordat bestaande openbare wegen uitgebreid worden (o.m. nieuwe verkavelingen), maar vooral omdat verlichtingstoestellen met een laag vermogen vaker lager worden geplaatst als ze vervangen worden. Daardoor moet ook de onderlinge afstand tussen 2 opeenvolgende verlichtingstoestellen naar beneden worden bijgesteld..

Ondanks die constante jaarlijkse toename, neemt het totale verbruik van de openbare verlichting voortdurend af sinds meerdere jaren. De vernieuwing van een verlichtingsinstallatie betekent meestal een daling van het geïnstalleerde vermogen, aangezien de nieuwe installatie performanter is dan de oude.

Aantal lichtpunten

Totaal verbruik (Mwh)

Stock aanleggen voor de lichtplannen

De meeste Brusselse gemeenten hebben een lichtplan. Daarin zijn de verwachte resultaten vastgelegd voor de lichttint, het verlichtingsniveau, het type verlichtingstoestel en de modaliteiten voor de inplanting. Dat plan dient als leidraad voor onze investeringen. Verschillende fabrikanten hebben echter besloten de productie van bepaalde toestellen stop te zetten en zich toe te leggen op leds. Heeft een toestel een variant met leds, dan is dat de versie die we bestellen. Voor toestellen waarvoor er geen variant met leds voorhanden is, hebben we dit jaar preventief bepaalde uitrusting besteld. Enerzijds om een stock aan te leggen om de lichtplannen van de gemeenten te kunnen naleven. Anderzijds om het onderhoud van bestaande installaties te kunnen garanderen.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Slimme palen voor een slimme stad

In het Brusselse gewest zijn de eerste multifunctionele stedelijke verlichtingspalen opgedoken. Ze zijn onder meer te vinden in de Centrumlanen, waar onze teams palen installeerden waarin 4G-modules van Proximus zijn geïntegreerd. Aan de Square Jacques Franck in Sint-Gillis staan er palen met bewakingscamera’s van het CIBG. Samen met het CIBG werken we bovendien aan de plaatsing van een dertigtal camera’s met nummerplaatlezing, in het kader van de invoering van de lage-emissiezone (LEZ).

Sibelga Rapport Annuel 2018

De installatie van slimme meters

Bij grote renovaties en voor alle nieuwe elektriciteitsaftakkingen, plaatst Sibelga voortaan slimme meters. Daarmee schikt ze zich naar de Europese richtlijn inzake energie-efficiëntie. Die meters hebben de technische capaciteiten om gegevens vanop afstand te ontvangen en door te sturen, maar die functies zijn niet geactiveerd. Op termijn zullen de gebruikers hun verbruik beter kunnen controleren dankzij die nieuwe meters.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Ledverlichtingstoestellen gemonitord in de Maria-Christinastraat

In 2017 zette Sibelga in de Maria-Christinastraat een vergelijkende monitoring op die drie jaar zal duren. De helft van de straat werd uitgerust met ledverlichtingstoestellen en de andere helft met hetzelfde toestel met een lamp. De eerste metingen vonden plaats in de zomer van 2018. Volgens de dimensioneringsstudies zou in die straat de energie-efficiëntie van de ledtoestellen 26% hoger liggen. De metingen ter plaatse bevestigden de waarden die uit de studies naar voren kwamen. Uiteindelijk bleken de leds in dit geval 30% efficiënter te zijn.

Sibelga Rapport Annuel 2018