02

Meer info en meer duidelijkheid over onze diensten

Energie, het is een complex onderwerp. Voor onze klanten is energie onmisbaar in het dagelijkse leven, maar ze zijn er vaak maar weinig mee bekend.

We moeten hen zo goed mogelijk informeren. Dat beseffen we. Daarom bieden we nieuwe diensten en informatie- en sensibiliseringstools aan.

Sibelga Rapport Annuel 2018 Meer info en meer duidelijkheid over onze diensten

Zelfde uurregeling voor iedereen

De overgang tussen dag- en nachttarief voor tweevoudige meters gebeurde niet overal in het Gewest volgens dezelfde uurregeling. Voor de ene gold 22 – 7 uur, voor de andere 23 -8 uur. Die uurregeling is nu geüniformiseerd. 22 – 7 uur is nu voor iedereen van toepassing en op wettelijke feestdagen gelden de nachttarieven 24 uur per dag. Een aanzienlijke vereenvoudiging voor de klanten!

Sibelga Rapport Annuel 2018

In real time

Een incident op het hoogspanningsnet kan een hele wijk treffen en zonder stroom zetten. Het informeren van de interventieteams en de klanten vormt voor ons een prioriteit. Om zo snel mogelijk en transparant te communiceren, is de dispatching voortaan uitgerust met een berichtendienst die automatisch een sms en/of mail verstuurt naar de klanten hoogspanning, de gemeentediensten en bepaalde Brusselse actoren (die ingetekend hebben voor die dienst) die getroffen zijn door die stroomstoring. Ook een aantal interne medewerkers van Sibelga ontvangen die sms’jes en/of mails. De applicatie voedt ook onmiddellijk de pagina voor stroomstoringen van de Sibelga-site, haar twitterlijn en het telefonisch antwoordapparaat van de dispatching om de klanten mee te delen dat er zich momenteel een stroomstoring voordoet.

Sibelga Rapport Annuel 2018

"Gas verandert"

Vanaf 2020 schakelen de 19 Brusselse gemeenten over van arm naar rijk gas. Daarom lanceerden Sibelga en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grootschalige communicatiecampagne voor de gebruikers. De eerste 50 000 klanten bij wie de omschakeling zal gebeuren, kregen al een brief. Zo hebben ze de tijd om de compatibiliteit van hun toestellen te laten verifiëren door een erkend technicus. Ze kunnen dat onder meer laten doen tijdens de verplichte periodieke controle van de verwarmingsketel. De openbare actoren van het gewest en de gemeenten, de vertegenwoordigers van de sociale huisvesting, de professionals van de gassector … allemaal konden ze infosessies
bijwonen. Zo helpen we hen op weg om te anticiperen op deze ingrijpende verandering.

Zie online
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018 Sibelga-bedrijfsfilmpje

Sibelga-bedrijfsfilmpje

“Energizing the city”. Dat was de rode draad van het bedrijfsfilmpje van 50 seconden dat we maakten om de Brusselaars te laten kennismaken met hun energienetbeheerder.

Spelenderwijs leren met ElectriCITY

Hoe raakt de elektriciteit tot bij ons? Hoe verbruik ik minder energie? Met het aanleren van goede gewoontes kan je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom werkten Elia en Sibelga een educatief lespakket uit voor de jonge Brusselaars van 10 tot 14 jaar. Alle lagere en secundaire scholen van het Gewest kunnen er gebruik van maken om op een speelse en pedagogische manier het thema van de energietransitie te bespreken in de klas. Het pakket bestaat uit een bordspel, experimentenfiches en een gids voor de leerkracht.

Sibelga Rapport Annuel 2018