03

De infrastructuur en de procedures moderniseren

Sibelga stelt elk jaar een coherent investeringsplan op om de Brusselaars een bedrijfszekere en kwalitatieve energietoevoer te garanderen. We vervangen kabels en gasleidingen, moderniseren leverings en verdeelposten voor elektriciteit en sturen procedures bij. Omdat dat onze installaties meer bedrijfszeker en innovatief maakt en de onderhoudskosten ervan doet afnemen. Maar ook omdat we zo sneller kunnen reageren als er zich een storing voordoet.

Sibelga Rapport Annuel 2018 De infrastructuur en de procedures moderniseren

Nieuwe hoogspanningsposten in Stockel en Pacheco

De modernisering van hoogspanningsposten is essentieel om de stroomtoevoer te garanderen in alle veiligheid. De uitdaging bestaat erin die werken uit te voeren zonder de continuïteit van de dienstverlening te onderbreken. Onze teams renoveerden de post voor de kerk van Stokkel in Sint-Pieters-Woluwe volledig en vernieuwden zelfs het groendak. In Pacheco, onder de esplanade van de Congreskolom, moest zelfs de hele post verplaatst worden. Daar waren zowel Sibelga als Elia bij betrokken. Prognose voor de exploitatietijd van die twee posten? 45 jaar!

Sibelga Rapport Annuel 2018

De beveiliging van de elektriciteitsposten

In 2017 gingen we van start met een uitgebreid programma om de installaties van de leveringsposten gas en elektriciteit te beveiligen. De elektriciteitsposten Wiertz en Centenaire werden dit jaar volledig beveiligd. Binnenkort worden daar nog twee andere sites aan toegevoegd. De binnenarchitectuur van de sites wordt telkens herzien en we installeren een systeem voor elektronisch toezicht aan de hand van een camera en badgelezer. Maar daar houdt het niet bij op. Ook de toegangsprocedures die voor die sites gelden, worden herbekeken. Het gaat om sites die Sibelga als kritiek en strategisch beschouwd en die door Sibelga, Elia en Fluvius worden gebruikt.

Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018 De infrastructuur en de procedures moderniseren

Hoogspanningsdefecten vlugger verholpen

Sibelga besteedt bijzondere aandacht aan de storingen die zich op het hoogspanningsnet voordoen. Het gaat namelijk om storingen die een groot aantal gebruikers treffen. Naast het herstellen van de stroomtoevoer, streven de teams ook naar kortere termijnen voor het verhelpen van kabeldefecten. Die termijnen zijn aanzienlijk afgenomen: meer dan 50 % van de defecten werd verholpen binnen de 5 kalenderdagen en voor slechts 20% van de defecten duurde het meer dan 10 kalenderdagen, tegenover gemiddeld 44% de andere jaren. Dat werd mogelijk gemaakt door het invoeren van dagelijkse briefings tussen de ploegbazen en de verantwoordelijken kabelwerken, het sensibiliseren van de ploegbazen over het belang van de herstellingstermijnen en een algemene mobilisatie van de teams.