02

Ons doel: zo weinig mogelijk hinder

We zijn er ons van bewust dat de interventies die we uitvoeren in de openbare ruimte, nadelige gevolgen kunnen hebben op het vlak van toegankelijkheid als van integratie in het stedelijke landschap. Dat geldt zowel op het moment van de werken als voor permanente installaties.

We werken telkens oplossingen uit die aangepast zijn aan de situatie. De ene werf is immers de andere niet.

Sibelga Rapport Annuel 2018 Ons doel: zo weinig mogelijk hinder

De impact op de mobiliteit beperken

Wie interventies in de openbare ruimte zegt, zegt vanzelfsprekend ook mobiliteitsproblemen. Onze teams proberen de hinder door die werken altijd zoveel mogelijk te beperken. Bij de werf aan de Reyerstunnels bijvoorbeeld, was het zaak om snel te reageren toen de hoogspanningskabels werden geraakt. Onze teams hebben dan maar meteen alle kabels in de nabijheid van de tunnels vervangen. Zo moesten ze daar nadien niet meer terugkomen, wat opnieuw voor verkeersproblemen gezorgd zou hebben. Onze werken in de Belliardstraat, een zeer drukke weg, voerden we uit in de maand augustus.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Rekening houden met de economische activiteit

Onze werken hebben een impact op de handelaars. Daar zijn we ons bewust van. We proberen dan ook zoveel mogelijk onze werfplanning aan te passen aan commerciële evenementen. Zo schoven we met de interventieplanning voor de heraanleg van de Nieuwstraat en de zijstraten ervan. Na de plaatsing van de laagspanningskabels tussen de Nieuwbrugstraat en de Mechelsestraat, hebben onze teams het einde van de koopjesperiode afgewacht voor ze de werken verderzetten tussen de Mechelsestraat en de Kruidtuinlaan.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Het patrimonium vrijwaren

Tijdens werken is het belangrijk het rijke stadspatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschermen en soms moeten we daarvoor erg vindingrijk te werk gaan. Dat was het geval aan de Coghensquare in Ukkel, waar modernistische en art-decogebouwen staan die dateren van 1929. We moesten er laag- en hoogspanningskabels vervangen aan beide kanten van de openbare weg. Heel wat aftakkingen bevinden zich er direct onder gebouwen zonder kelder. Om er toegang toe te krijgen, moesten we de situatie geval per geval analyseren.

Ook aan het Kardinaal Mercierplein in Jette moesten onze teams bijzonder creatief te werk gaan om de geklasseerde gebouwen te verlichten en daarbij de aanbevelingen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen na te leven.

Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018

Integratie in het landschap

De Zuidverbinding, een werf buiten categorie, was een onderdeel van de voorbereiding op de omschakeling naar rijk gas in het Brusselse gewest. Voor die werf hebben we oog gehad voor de integratie van de twee nieuwe drukreduceerstations ‘Orée’ en ‘Hippodrome’ in het landschap door ze met planten te bekleden.

Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018

De biodiversiteit bevorderen

Openbare verlichting bij nacht. Voor ons een must, maar voor de vleermuizen een groot probleem. Overal in Europa neemt hun aantal dan ook zienderogen af. Na het Rood-Klooster 2016, installeerden we nu ook in Watermaal-Bosvoorde een nieuw, aangepast type verlichting dat niet hinderlijk is voor de vleermuizen. Sibelga is één van de zeldzame bedrijven in België die dit type verlichting installeert.

Sibelga Rapport Annuel 2018

De stad mooier maken

Graffiti kan artistiek zijn, maar tags verontreinigen de stad en verhogen het onveiligheidsgevoel. Daarom is Sibelga gestart met een grote campagne om de laagspanningskasten schoon te maken. Die sluit aan op de samenwerking die we in 2017 aangingen met de gemeenten om sommigen kasten om te toveren tot kleurrijke en ludieke kunstwerken.

Sibelga Rapport Annuel 2018