01

Partner voor grote heraanlegprojecten

Sibelga werkt actief mee aan werven die door de gemeenten of het Gewest zijn besteld. Voor die werven moet ze nauw samenwerken met de ander concessiehouders. Bedoeling is de infrastructuur voor de energiebevoorrading te moderniseren en de duurtijd van de werven te optimaliseren.

Sibelga Rapport Annuel 2018 Partner voor grote heraanlegprojecten

Onder de fietspaden

Langs de Franklin Rooseveltlaan heeft het Gewest fietspaden aangelegd in de twee richtingen en ook de voetpaden werden heraangelegd zodat voetgangers en fietsers zich vlotter kunnen verplaatsen. Onze teams werkten onafgebroken door om de laagspanningskabels te vervangen en de aftakkingen opnieuw aan te leggen naar alle gebouwen, waaronder de ambassades.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Onder de voetpaden

De gemeenten ondernemen geregeld renovatiewerken aan de voetpaden. Sibelga gaat dan na welke coördinatiemogelijkheden er zijn om op diezelfde plaatsen haar netten te saneren. Dit jaar werden er zo een aantal installaties gemoderniseerd en kilometers voetpad vernieuwd, zoals in de Elsensesteenweg, waar een gemeenschappelijke zone van de openbare ruimte werd aangelegd, of aan het Fernand Cocqplein.

Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018
Sibelga Rapport Annuel 2018

Afscheid van Océade

Océade moet plaats ruimen voor de nieuwe Néo-wijk, een project dat door de Stad Brussel is opgestart. In twee dagen tijd moesten de Sibelga-teams de leidingen middendruk en hoogspanning wegnemen in het gebouw van Océade. Een krappe timing om de planning voor de afbraak van het gebouw na te leven.

Sibelga Rapport Annuel 2018

De beveiliging van alle werven

Sibelga moet soms interventies doen op werven van derden. Aan het station van Schaarbeek bijvoorbeeld, voerde een externe aannemer opruimwerken uit met behulp van een graafmachine. Daarbij raakten onze gasinstallaties beschadigd. Onze teams hebben een dringende interventie gedaan om de plaats weer te beveiligen.

Veiligheid komt voor alles! Daarom ook dat wij in 2018 besloten hebben onze procedure voor schadepreventie te herzien. Die heeft tot doel toe te zien op potentieel risicovolle werken van andere concessiehouders in de buurt van onze installaties en die laatste op dat vlak te sensibiliseren.

Sibelga Rapport Annuel 2018