Sibelga Rapport Annuel 2018 Inspelen op de behoeften van onze klanten

Inspelen op de behoeften van onze klanten

Een optimale dienstverlening voor alle Brusselse gebruikers

De toegang tot energie is een fundamenteel recht voor alle Brusselaars. Wij zorgen er ook voor dat zij op een optimale dienstverlening kunnen rekenen. Ook dit jaar kozen wij er opnieuw voor om te innoveren om onze klanten het leven makkelijker te maken en hen beter te informeren, in het bijzonder dankzij de digitalisering. Maar in het kader van onze openbaredienstverplichting moeten wij ook onafgebroken blijven strijden tegen energiearmoede.

  • 75 tot 79 %

    tevredenheidscijfer voor onze Klantendienst

01Verder inzetten op digitalisering

Onze klanten hebben heel wat te winnen bij de digitalisering en dat weten we. Daarom ontwikkelden we nieuwe services om hen het leven makkelijker te maken en hen performantere diensten te kunnen bieden.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2018 Verder inzetten op digitalisering

02Meer info en meer duidelijkheid over onze diensten

Energie blijft een complex onderwerp voor de Brusselaars. Wij bieden hen nieuwe diensten en informatie- en sensibiliseringstools aan om ze nog beter te informeren.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2018 Verder inzetten op digitalisering
  • 943 klanten

    genieten van het statuut "winterklanten"

03De strijd tegen energiearmoede

In 2018 werd onze openbaredienstverplichting uitgebreid naar de winterklanten. Wij hebben ook verder ingezet op het sensibiliseren van de maatschappelijk werkers.

Meer weten
Sibelga Rapport Annuel 2018 Verder inzetten op digitalisering