Sibelga Rapport Annuel 2018 De digitalisering van het werk

De digitalisering van het werk

Het gebruik van nieuwe technologieën neemt hand om hand toe. Een fantastische kans om onze klantenservice te verbeteren. Zodoende worden de metiers en de interne praktijken in vraag gesteld, om ze efficiënter en flexibeler te maken.

Op opleidingsvlak, op het terrein of in ons veiligheidsbeleid: Sibelga gaat voor digitalisering. Dat blijkt duidelijk uit de voornaamste realisaties van het afgelopen jaar.

Digital Learning

Regelmatige en gerichte opleidingen zijn, gezien de specificiteiten van onze metiers, van wezenlijk belang. En ook op dat vlak zet de digitalisering zich door. Dit jaar namen we het platform voor Digital Learning in gebruik. Dat is ontworpen om meer soepelheid en meer samenwerking mogelijk te maken op het vlak van opleiding. Zo kunnen onze medewerkers kiezen hoe lang, hoe snel en vanop welke plaats ze de opleidingssessies volgen. Ook onderling ervaringen uitwisselen blijft mogelijk. Er is gevarieerd pedagogisch materiaal voorhanden: video’s, kwissen, getuigenissen en klantenparcoursen. Het thematische aanbod nodigt uit om de stof verder uit te diepen.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Ook voor onze technici

Ook bij onze interventieteams op het terrein zet de digitalisering zich door. Dankzij het project ConnecT kunnen onze 300 technische medewerkers via smartphones verbinding maken met de mobiele versie van het intranet. Zo hebben ze makkelijk toegang tot alle documenten die ze voor hun interventies nodig hebben, zoals werfdossiers of plannen. Ze kunnen ook hun prestaties invoeren en zelfs foto’s van hun interventies doorsturen om de dossiers te vervolledigen. Het project ConneCT ging dit jaar een nieuwe ontwikkelingsfase in.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Digital Together

De technologie staat niet stil. Nieuwe technologieën veranderen onze manier van leven ingrijpend. Daarom gaf Sibelga een testgroep van 200 medewerkers de opdracht om nieuwe voorzieningen uit te proberen waarmee samenwerken vlotter gaat en de efficiëntie van onze teams verbetert. Zo experimenteren we nog volop met chat, het delen van schermen, videoconferentie en nieuwe applicaties.

Sibelga Rapport Annuel 2018

No Leak Challenge: voorrang aan veiligheid

Op het vlak van digitalisering beweegt er heel wat en ook wat beveiliging betreft, staan we voor uitdagingen. Vandaar onze campagne No Leak Challenge. Met dat uitgebreide programma wilden we onze medewerkers sensibiliseren voor de gevaren die te maken hebben met IT- en fysieke beveiliging. De campagne draaide rond de risico’s die te maken hebben met het lekken van vertrouwelijke gegevens en informatie, hacking en binnendringing in gebouwen. Onze challenge: al onze medewerkers opleiden en responsabiliseren wat die risico’s betreft. Enkele van de thema’s die dit jaar aan bod kwamen: het naleven van procedures, waakzaamheid inzake phising en good practices als het gaat over wachtwoorden.

Sibelga Rapport Annuel 2018

CIBG brengt servers onder bij Sibelga

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest was op zoek naar een nieuw lokaal om er de IT-applicaties in onder te brengen die gezamenlijk gebruikt worden door onder meer het Gewest, de gemeenten, de politiezones en de brandweer. Sibelga had nog lokalen vrij. Sinds dit jaar zijn de servers van het CIBG dus in onze volledig beveiligde en gemoderniseerde informaticazalen ondergebracht. Een mooi voorbeeld van samenwerking op gewestniveau met een hoge toegevoegde waarde op technologisch vlak.

Sibelga Rapport Annuel 2018