03

De strijd tegen energiearmoede

In Brussel loopt één gezin op vijf het risico op energiearmoede. In 2018 werd onze openbaredienstverplichting uitgebreid naar de winterklanten en hebben wij verder ingezet op het sensibiliseren van de maatschappelijk werkers.

Sibelga Rapport Annuel 2018 De strijd tegen energiearmoede

Geen onderbreking tijdens de winterperiode

Sibelga was al de energieleverancier van de beschermde klanten. Die openbaredienstverplichting werd uitgebreid naar de klanten van wie het contract afloopt tijdens de winterperiode en die geen contract afsloten met een commercieel leverancier. Tussen 1 oktober en 31 maart is het Sibelga die instaat voor de continuïteit van de energielevering tot ze hun situatie regulariseren bij de commercieel leverancier van hun keuze.

Sibelga Rapport Annuel 2018

Workshop rond energie voor de maatschappelijk werkers

Sibelga was betrokken bij de opleidingscyclus ‘Energie en Water’ in samenwerking met het Steunpunt SocialEnergie, Vivaqua en de Federatie van Brusselse OCMW’s. We willen de maatschappelijk werkers helpen om zo efficiënt mogelijk tussen te komen bij Brusselse gezinnen in moeilijkheden. Tijdens de workshop hadden de medewerkers van Sibelga het over belangrijke punten zoals het onverklaard verbruik, de procedures voor verhuizingen, het openen van een meter en het statuut van beschermde klant.

Sibelga Rapport Annuel 2018